DOTACJE

Pozyskane dotacje w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

POIiŚ

Działanie 2.3

Gmina Pleszew - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew
Gmina Włoszakowice - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice- Etap IWRPO

Poddziałanie 3.2.1

Gmina Kłecko - Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
Gmina Rawicz - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz
Gmina Kostrzyn - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn                                                                                         Gmina Czempiń - Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie (opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności)

Poddziałanie 3.3.3

Gmina Czempiń - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń (opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności)

Poddziałanie 4.4.1

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu - Przywrócenie i popularyzacja XVII - w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Poddziałanie 9.3.1

Gmina Czempiń - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu (opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności)

RPO - lubuskie 2020

Działanie 4.1

Gmina Sulęcin - Zakup samochodu strażackiego wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim

rpo wz

Działanie 3.3

Gmina Miasto Świdwin - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 - go Marca i ul. Kościuszki w Świdwinie


Pozyskane dotacje w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013wrpo

Działanie 1.7

Miasto i Gmina Gostyń – Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo
Gmina Kościan – Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo- obręb geodezyjny Nowe Oborzyska

Działanie 2.2

Miasto i Gmina Gostyń – Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi nr 434 przez Malewo do Daleszyna
Miasto i Gmina Gostyń – Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu
Miasto i Gmina Września – Budowa drogi do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni

Działanie 3.2

Gmina Wilczyn – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn
Gmina Powidz – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu i budynku Urzędu Gminy

Działanie 3.4

Gmina Kościan – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Turew
Gmina Krzemieniewo – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice
Miasto i Gmina Opalenica – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Opalenica w ulicach: Farna, 26 Stycznia, Powstańca Kozaka, Wyzwolenia
Gmina Włoszakowice – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach
Gmina Godziesze Wielkie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Godzieszach Małych

Działanie 3.6

Gmina Luboń – Doposażenie jednostki OSP w Luboniu poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Gmina Wronki – Wsparcie techniczne OSP we Wronkach, należącego do KSRG, poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Miasto i Gmina Września - Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie

Działanie 4.1

Miasto i Gmina Kórnik – Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku
Miasto i Gmina Poniec – Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu
Miasto i Gmina Trzcianka – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance
Sport Pleszew Sp. z o.o. – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie
Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z.o.o – Budowa Multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji „Gazety Jarocińskiej” i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkolenia wolontariatu
Miasto Sulmierzyce – Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne

Działanie 4.2

Powiat Gnieźnieński – Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego z budynkiem Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskiej Kształcenia Zawodowego

Działanie 5.2

Powiat Gostyński – Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu

Działanie 6.1

Gmina Wilczyn – Rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie
Gmina Powidz – Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz

Działanie 6.2

Dom Kultury w Rawiczu – Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego, zestawu do projekcji trójwymiarowej z instalacją, zestrojeniem i instruktażem obsługi do kina PROMIEŃ w Rawiczu
Regionalne Centrum Kultury w Pile – Cyfryzacja kina ”Koral” Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile
Miasto Turek – Turek miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej

rpo wp

Działanie 5.2

Miasto i Gmina Czersk – Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Starego Urzędu, Dąbrowskiego, Batorego, Pomorskiej i Piotra Ferensa
Miasto i Gmina Czersk – Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku

Działanie 5.5

Miasto i Gmina Czersk – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk

Działanie 6.4.1

Miasto i Gmina Czersk – Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu archeologicznoprzyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach

Działanie 8.1.1

Miasto i Gmina Czersk – Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka

Działanie 8.1.2

Miasto i Gmina Czersk – Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul. 21 lutego
Miasto i Gmina Czersk – Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Działanie 8.2

Miasto i Gmina Czersk – Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk-Łąg- granica gminy Czarna Woda, etap I i II
Gmina Człuchów – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki na terenie gminy wiejskiej Człuchów

Działanie 9.1

Powiat Człuchowski – Budowa basenu sportowego w Człuchowie

rpo wd

Działanie 9.1

Miasto Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ulic Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego w celu poprawy dostępności centrum miasta do ruchu turystycznego
Miasto Ząbkowice Śląskie – Wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucję pełniącą kluczową funkcję społeczną na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia przez modernizację Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Miasto Ząbkowice Śląskie – Modernizacja Izby Pamiątek Regionalnych – etap II
Miasto Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ulic Św. Wojciecha, Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Getta w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego
Miasto Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich
Miasto Ząbkowice Śląskie – Rewitalizacja Parku Miejskiego

rpo wk-p

Działanie 2.1

Miasto Brodnica – Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy

Działanie 2.3

Miasto Bydgoszcz – Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek
Miasto i Gmina Brześć Kujawski – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeziu
Miasto i Gmina Więcbork – Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku

Działanie 2.5

Miasto Bydgoszcz – Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowoblokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń w Bydgoszczy

Działanie 5.6

Gmina Sępólno Krajeńskie – Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I.

Działanie 7.1

Gmina Sępólno Krajeńskie – Przebudowa i podnoszenie standardu dróg gminnych oraz chodników w obszarze Stare Miasto – Remont istniejących nawierzchni przejścia łączącego ul. T. Kościuszki z Placem targowym

lrpo

Miasto Żary – Strefa przemysłowa Lotnisko w Żarach ponadregionalnym centrum aktywności gospodarczej

Gmina Świebodzin – Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowo – składowych w obrębie III Świebodzina – etap II i III

Działanie 3.1

Gmina Krosno Odrzańskie – Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo-treningową w Radnicy
Miasto i Gmina Kostrzyn nad Odrą – Budowa muru zabezpieczającego tereny przyległego do nabrzeża Warty przed wysokimi stanami wód w Kostrzynie nad Odrą

Działanie 3.2

Gmina Bojadła – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bojadła
Gmina Gubin – Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach
Gmina Sulechów – Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie ul. Piaskowa 52
Miasto i Gmina Świebodzin – Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie
Miasto Żary – Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach

Działanie 4.2

Miasto i Gmina Sulęcin – Budowa i wyposażenie sali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

rpo wo

Działanie 4.1

Gmina Paczków – Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie

Działanie 5.1.2

Miasto Opole – Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Opolu

Działanie 6.1

Miasto i Gmina Gogolin – Rewitalizacja Centrum miasta Gogolina

rpo wz

Działanie 4.5.2

Gmina Świdwin – Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Bierzwnica

prow

Działanie 313, 322, 323

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri Święta Góra – Budowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem na Świętej GórzeDziałanie 321

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Wielichowo – Budowa kanalizacji sanitarnej Wielichowo, Wielichowo Wieś
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o. – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czajkowo i Brzezie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o. – Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo-Osowo
Miasto Obrzycko – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII

poig

Działanie 8.3

Gmina Gostyń – Interaktywny Gostyń bez granic – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Miasto i Gmina Września – Cyfrowy świat w każdym domu
Gmina Miasto Gniezno – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie

poiiś

Działanie 1.1

Miasto i Gmina Rawicz – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo gm. Rawicz – poprawa gospodarki ściekowej

GIS

Część 1)

Miasto Gmina Międzychód – Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy oraz Nadwarciańskiego Centrum Animacji Kultury i Dziedzictwa Regionalnego w Międzychodzie
Miasto i Gmina Oborniki – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół przy ulicy Obrzyckiej 88, Przedszkole „Bajeczka” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach

Część 5)

78. Koniński Dom Kultury – Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

EOG

PL.04

79. Gmina Barlinek – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku
KONTAKT.