DOKUMENTY SEKTOROWE

Strategia Rozwoju Strefy Gospodarczej na terenie Gminy Gostyń
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 2015-2020
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025
Program wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Gostyń na lata 2008-2013
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Gostyń na lata 2014-2020
Plan Odnowy Miejscowości dla wsi Gliśnica na lata 2016-2021
Plany Odnowy Miejscowości dla Sołectw: Targowica, Stary Henryków, Bodwinowice, Piotrowice i Muszkowice (Gmina Ciepłowody)
Plany Odnowy Miejscowości dla Sołectw: Dobiesław, Dąbki, Wicie (Gmina Darłowo)
Plany Odnowy Miejscowości dla Sołectw: Tomkowice, Goczałków, Olszany, Kostrza, Jaroszów (Gmina Strzegom)
Plan działania dla miasta Kalisza w zakresie opracowania produktu turystyki kulturowej o nazwie „Szlak Bursztynowy”
Strategia Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dla Miasta i Gminy Słubice na lata 2007-2013
Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński ma lata 2007-2013
Strategia Rozwoju Turystyki na terenie Miasta i Gminy Okonek wraz z opracowaniem kompleksowej inwentaryzacji potencjału rekreacyjno – turystycznego obszaru Gminy Okonek, realizowanej w ramach projektu pn.:” Bogactwem naszyjnika koralik do koralika…- wdrażanie ZSROW z wykorzystaniem potencjału lokalnego regionu”
Wieloletni Plan Finansowy dla Gminy Zblewo na lata 2007-2013

KONTAKT.