ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Rewitalizacja /projekty w strefie konserwatorskiej

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna historycznej części miasta Złocieniec, stanowiącej kwartał między ulicami: Sikorskiego, Wolności, Rybacką i Bohaterów Warszawy, przeznaczony do rewitalizacji. Obszar ok. 3 hektary. Obszar NATURA 2000 - Województwo Zachodniopomorskie;

Projekt budowlany historycznej części miasta Złocieniec stanowiącej kwartał między ulicami Sikorskiego, Wolności, Rybacką i Bohaterów Warszawy przeznaczony do rewitalizacji. Zakres opracowania projektu: w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych (przebudowa sieci instalacji wodno-kanalizacyjne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, odwodnienie obszaru w tym płyty rynku), instalacji elektrycznych (oświetlenie i iluminacja obszaru), branży drogowej (projekty przebudowy dróg w obszarze, płyty rynku, miejsc parkingowych), iluminacja obszaru, zieleń, uzgodnienia, opinie opracowanie wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) - Obszar NATURA 2000, w strefie ochrony konserwatorskiej;

Koncepcja architektoniczna i projekt budowlany remontu Placu Wolności w Zbąszyniu – Województwo Wielkopolskie;

Koncepcja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji centrum miasta Barwice i ciągów komunikacyjnych. Obszar ok 3,4 hektara - Województwo Zachodniopomorskie;

Koncepcja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku Miejskiego w Książu Wielkopolskim. Obszar ok. 1,5 hektara – Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany rewitalizacji Rynku Miejskiego w Książu Wielkopolskim – Województwo Wielkopolskie;

Adaptacja średniowiecznej „Baszty Francuskiej” na galerię – Centrum Informacji Turystycznej w Maszewie. Obiekt w ścisłym rejestrze zabytków - Województwo Zachodniopomorskie;

Koncepcja architektoniczno-technicznej adaptacji i przebudowy budynku mieszkalno-usługowego w Gostyniu na cele biurowo-usługowe – Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany remontu i adaptacji budynku zabytkowego na świetlicę wiejską w Cigacicach,

projekty sporządzone na terenie Natura 2000, w strefie ochrony konserwatorskiej - Województwo Lubuskie;

Koncepcja architektoniczna obszaru stanowiącego część założenia przestrzennego wokół Bazyliki Świętogórskiej na Św. Górze – Głogówko koło Gostynia. Obszar w strefie ochrony konserwatorskiej - Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany parkingu w obszarze stanowiącym część założenia przestrzennego wokół Bazyliki Świętogórskiej na Św. Górze – Głogówko koło Gostynia. Obszar w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres opracowania projektu: w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych (przebudowa sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienie obszaru, w tym płyty parkingu), instalacji elektrycznych, opracowanie wniosków do uzyskania potrzebnych opinii i decyzji - Województwo Wielkopolskie;

Remont nawierzchni płyty Rynku wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania małej architektury, m.in. fontanny na dz. nr 50 w obrębie 2, dz. 2/2 w obrębie 3 Skwierzyna oraz wykonanie miejsc parkingowych na dz. nr 1 w obrębie 3 Skwierzyna – Województwo Lubuskie;

Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy przy ul. Wojska Polskiego 2 – Województwo Lubuskie;

Termomodernizacja budynków

Audyt energetyczny oraz projekt budowlany termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (szkoła podstawowa, przedszkole, urząd gminy) w miejscowości Bojadła – Województwo Lubuskie;

Audyt energetyczny oraz projekt budowlany pełnobranżowy wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie Bojadła – Województwo Lubuskie;

Audyt energetyczny oraz projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum Publicznego w Czarnowicach – Województwo Lubuskie;

Audyt energetyczny oraz projekt termomodernizacji obiektów szkolnych należących do Zespołu Szkół w Sulechowie ul .Piaskowa 52 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w Sulechowie, ul. Piaskowa 52" – Województwo Lubuskie;

Projekt budowlany termomodernizacji zabytkowego budynku wraz z remontem zabytkowej elewacji gimnazjum w Czaplinku - Województwo Zachodniopomorskie;

Projekt termomodernizacji przedszkola w Cigacicach - Gmina Sulechów, Województwo Lubuskie;

Audyt energetyczny i projekt budowlany termomodernizacji zabytkowych budynków w założeniu urbanistycznym starego folwarku w Malborku – Województwo Pomorskie;

Projekt budowlany pełnobranżowy termomodernizacji Urzędu Gminy w Powidzu – Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany pełnobranżowy termomodernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Powidzu – Województwo Wielkopolskie;

Audyt energetyczny oraz projekt budowlany pełnobranżowy termomodernizacji budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne ul. Kaliska 22,Grabów nad Prosną – Województwo Wielkopolskie;

Audyt energetyczny i projekt budowlany termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 oraz budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej – Województwo Kujawsko-Pomorskie;

Audyt energetyczny i projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej Zespołu Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie – Województwo Lubuskie;

Audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz ekspertyza ornitologiczna termomodernizacji budynku SP ZOZ w Gostyniu – Województwo Wielkopolskie;

Audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz ekspertyza ornitologiczna 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – Województwo Wielkopolskie.

Projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz ekspertyza ornitologiczna dla inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kostrzyn w tym: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 20, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie przy ul. Dworcowej 5 oraz Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Iwnie;

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Projekt koncepcyjny zagospodarowania nabrzeża Jeziora Drawskiego w Czaplinku. Obszar NATURA 2000, w strefie ochrony konserwatorskiej – Województwo Zachodniopomorskie;

Projekt budowlany boiska do piłki nożnej dla Gminy Książ Wielkopolski – Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego wraz z monitoringiem dla Gminy Książ Wielkopolski – Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego dla Gminy Bojadła - Województwo Lubuskie;

Projekt budowlany adaptacji obiektu gminy z przeznaczeniem na cele sportu, kultury i integracji w Powidzu, ul. Bliskiego 7 - Województwo Wielkopolskie;

Infrastruktura mieszkaniowa

Remont i przebudowa części przedwojennej szkoły w wyniku której powstały 3 lokale socjalne w Zalesiu 37, Gmina Sępólno Krajeńskie – Województwo Kujawsko-Pomorskie;

Infrastruktura drogowa/ Uzbrajanie stref inwestycyjnych

Projekt budowlany inwestycji pn.: Uzbrojenie strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Żary- Kadłubia działka nr 319/4 - Województwo Lubuskie;

Projekt budowlany budowy drogi gminnej o w miejscowości Boruja Nowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie gminy Nowy Tomyśl - Województwo Wielkopolskie;

Projekt budowlany budowy drogi łączącej ul. Mostową z ulicą Na Kępie w miejscowości Zbąszyń - Wielkopolskie;

Programy funkcjonalno-użytkowe

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - Województwo Lubuskie;

Budowa dróg wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach - Województwo Lubuskie;

Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek - Województwo Kujawsko-Pomorskie;

Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim - etap I – Województwo Kujawsko-Pomorskie;

Adaptacja piwnic ratusza w Skwierzynie wraz z koncepcją programu kulturalnego oraz koncepcją zagospodarowania tego obiektu - Województwo Lubuskie;

zagospodarowanie centrum miasta zawartego na obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku - Województwo Zachodniopomorskie;

Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Województwo Mazowieckie.

KONTAKT.