Atrium Grupa Doradcza

wspiera samorządy terytorialne oraz inwestorów prywatnych w rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i promocyjnej.

WIĘCEJ

Naszą
wizytówką
są nasze sukcesy

Powstaliśmy w 2006 roku w wyniku połączenia zespołu architektów i urbanistów z grupą specjalistów mających doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz w opracowywaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Obecnie w skład naszego zespołu wchodzą również eksperci z dziedzin: ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe i promocja.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół, posiadający doświadczenie zawodowe w oferowanych przez nas usługach. W latach 2006-2016 pozyskaliśmy dotacje na realizacje kilkudziesięciu inwestycji infrastrukturalnych z zakresu:
* zachowania dziedzictwa kulturowego,
* ochrony środowiska, budowy dróg, uzbrajania terenów inwestycyjnych,
* budowy infrastruktury: edukacyjnej, sportowej oraz rekreacyjnej,
* rewitalizacji.

90

PROJEKTÓW, DLA KTÓRYCH POZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE

30

OPRACOWANYCH STRATEGII ROZWOJU

48

OPRACOWANYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

44

OPRACOWANYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

KONTAKT.